Agrarisch

Mantel&Overtoom Notarissen is aangesloten bij de

 De VASN is de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat.

Een VASN-notaris heeft een specialisatie in het agrarische recht gevolgd om zich zodanig te kunnen en mogen noemen. De leden zijn voorts verplicht om zich jaarlijks bij te scholen.

Agrarisch recht is een tak van het recht, dat bijzondere kennis vraagt. Denk daarbij niet alleen aan de levering van een perceel grond, maar ook complexe zaken komen daarbij aan de orde. Voorbeelden daarvan zijn de kavelruil en de bedrijfsopvolging.

Bij een bedrijfsopvolging hebben we niet alleen te maken met een overdracht (levering), maar ook met belastingaspecten: overdrachtsbelasting, erf- en schenkbelasting en inkomstenbelasting.

Daarnaast zijn er specifieke aandachtspunten in het erfrecht voor een agrariër of wanneer een agrariër op huwelijksvoorwaarden wenst te trouwen. Kennis van zaken omtrent het agrarisch recht zijn onontbeerlijk om de agrariër, maar beslist ook zijn/haar partner, te adviseren.

Een agri-notaris heeft voorts kennis van pachtrecht en van produktierechten en toeslagrechten. Het opmaken van een pachtovereenkomst behoeft uiterste zorgvuldigheid. We kennen het onderscheid tussen de reguliere (wettelijke) pachtovereenkomst en de geliberaliseerde pachtovereenkomst. Voor u het weet, denkt u, dat u een geliberaliseerde pachtovereenkomst heeft, maar door een onzorgvuldige formulering komt u er bij het einde (dat dacht u tenminste) van de pachtovereenkomst achter, dat de pachtovereenkomst niet automatisch is geëindigd, maar juist automatisch wordt verlengd of dat de pachter toch een voorkeursrecht van koop heeft.

Denk bij de produktierechten en toeslagrechten ook aan de nieuwe Europese regelgeving, welke er binnenkort zit aan te komen.

De agri-notaris kan u ook behulpzaam zijn bij het opmaken van een maatschaps- of firma-contract. Ook daar komen allerlei belastingaspecten aan de orde in het geval bijvoorbeeld wanneer een van de kinderen met een ouder een maatschap of vennootschap onder firma aangaat of wanneer een kind toetreedt tot een reeds bestaande maatschap of vennootschap onder firma tussen zijn ouders.

Kortom, voor alle zaken op het gebied van het agrarisch recht kan de agrarisch specialist van Mantel&Overtoom Notarissen u adviseren. Telefoonnummer 0229-591264

Om n koppie

 
Dokter d’Arnaudstraat 29,
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelovertoom.nl
Dokter De Vriesstraat 33
1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelovertoom.nl