Column

Wekelijks voorziet één van de (kandidaat-)notarissen van Mantel&Overtoom notarissen u in deze column van nuttige informatie en/of tips.

Pagina 1 van 52  > >>


De vier partijen die praten over een nieuw kabinet willen dat de vennootschapsbelasting voor bedrijven omlaag gaat. Zij willen hier 3 miljard euro voor uittrekken.


Het plan van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie is dat het belastingtarief over de eerste €200.000 winst van 20% naar 16% gaat. Het tarief voor winst boven dit bedrag gaat van 25% naar 21%.

Internationaal concurrerend blijven
Werkgeversorganisaties dringen al langer aan op verlaging van de winstbelasting. Dat is volgens hen nodig om internationaal concurrerend te blijven. In Groot-Brittannië gaat de winstbelasting in stappen omlaag naar 17% in 2020. De Verenigde Staten mikt op een verlaging van de winstbelasting van 35% naar 20%. In Europa is Ierland al jaren het aantrekkelijkst met een tarief van 12,5 procent.

MKB drijvende kracht achter de Nederlandse economie
Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Door de crisistijd zijn er veel ondernemers die het erg zwaar hebben gehad. Helaas zijn er ook veel werknemers die daardoor hun baan zijn verloren. Sommigen daarvan zijn zelf ondernemer geworden. Nu de economie weer op gang komt, zijn er steeds meer ondernemers die weer personeel in dienst durven te nemen. Degenen die voor zichzelf waren begonnen, maar het ondernemerschap toch niet zo prettig hebben ondervonden, kunnen soms al weer terugkomen in loondienst. We moeten het samen doen in Nederland en er voor zorgen dat er een sterk ondernemersklimaat blijft, zodat er veel banen zijn in alle sectoren en voor alle leeftijden.Als iedereen mee feest, dan heeft niemand overlast. Het feest in het kader van het 200 jarig bestaan van Wervershoof was werkelijk fantastisch, met z’n allen genieten en niemand die er klaagt. Maar wat als je een woning hebt gekocht in een rustige buurt/woonomgeving en je ondervindt overlast van de buren?

Voor de rechter komen veel zaken tussen buren, die klagen over geluidshinder. Onlangs speelde er een zaak, waarbij de kopers achteraf hun verkopers aanklaagden voor geluidsoverlast veroorzaakt door de buren.

Wat is de hoofdregel?
De hoofdregel is, dat de verkoper een woning verkoopt in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken van dien. Alleen als de gebreken zo ernstig zijn, dat niet gezegd kan worden, dat het verkochte de eigenschappen heeft die nodig zijn voor het normaal gebruik als woning, kan de koper met succes klagen. Dit noemt met non-conformiteit. In deze zaak klaagden de kopers bij de rechter over het feit dat de buren een meervoudig gehandicapt kind bleken te hebben, dat veel geluid maakte en regelmatig per bus werd vervoerd. De kopers zeiden dat zij hierdoor ernstig werden aangetast in hun wooncomfort.

Wat zegt de rechter ervan?
Het hof oordeelde, dat er alleen sprake is van non-conformiteit bij ernstige structurele geluidsoverlast. Iemand die een woning koopt in een woonwijk tussen andere woningen moet rekening houden met burengerucht, zeker in de zomerperiode waarin het leven zich deels buiten afspeelt en ramen en deuren vaak openstaan. Dat geldt ook voor een ‘rustige buurt’ waarbij te gelden heeft, dat de ene buur meer, en als hinderlijk te ervaren, geluiden produceert dan de andere. Als kopers burengeluid willen uitsluiten, dan moeten zij dit zelf vooraf onderzoeken, eigen verantwoordelijkheid dus.
Zaterdag 23 september vertrok ik ’s-morgens vroeg naar Utrecht, rechtop in de auto, niet te ver van het stuur, zodat je goed de rem in kan trappen als dat nodig is en de gordel goed aangesnoerd. We hadden die vrijdag tijdens ons personeelsuitje een slipcursus gedaan (echt een aanrader) en dan ben je je weer iets bewuster van wat er allemaal kan gebeuren.

Het was erg rustig op de weg, dus een relaxed ritje naar de Jaarbeurs. Hier was geen sprake van rust, maar een gezellige drukke dag waarop ik heel veel verschillende mensen heb gesproken, die heel veel verschillende vragen hadden. Door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), waar alle notarissen lid van zijn, was een stand neergezet waar iedereen vragen kon stellen, of kon luisteren naar lezingen. Best lekker om tijdens zo’n beurs even rustig te kunnen zitten en luisteren naar wat de notaris te vertellen heeft.

Opvallend veel vragen
Voor de notarissen was het hard werken, want er waren opvallend veel vragen. Dan blijkt maar weer dat toch ieders leef- en familiesituatie weer anders is. Naast vragen over testamenten, was er veel interesse voor de lezingen over het levenstestament. Doordat er de afgelopen jaren veel in kranten en tijdschriften over het levenstestament is geschreven, is de bekendheid hierover flink toegenomen.

Levenstestament
Men wil zelf de regie in handen houden op het gebied van financiën en medische zaken. Het was leuk, dat tijdens mijn lezing over het levenstestament een huisarts opmerkte dat zij het zeer waardeerde om in een officiële akte op schrift te hebben wie er recht van spreken heeft.


Om n koppie

 
Dokter d’Arnaudstraat 29,
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelovertoom.nl
Dokter De Vriesstraat 33
1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelovertoom.nl